TONS HALKARA Ç LKLENDIRILEN

Hünärmen üpjün ediji hökmünde size elektrik gurallaryndan, bag gurallaryndan 5000-den gowrak dürli önüm saýlamagy teklip edýäris

Gyzgyn maslahat berilýär

Iň ýokary hilli öndüriji bolmaga çalyşýarys
  • biz hakda

Ningbo Erkin Söwda Zonasy Tons International Trading Co., Ltd.

2004-nji ýylda döredilen, Hytaýda gural önümlerini we esbaplaryny öndüriji we eksport ediji bolup, dünýädäki kyrkdan gowrak ýurtda we sebitde alyjylara her ýylda otuz million dollarlyk satuw satylýar.
Elektrik gurallaryndan, bag gurallaryndan, benzin bilen işleýän gurallardan we el gurallaryndan 5000-den gowrak dürli önümi saýlamagy teklip edýäris, olary bir tertipde birleşdirip we konteýner aňsatlyk bilen birleşdirip bilersiňiz.